Routemax: Dé routeplanner voor het doelgroepenvervoer!

Extra informatie

 
Speciaal voor het leerlingenvervoer hebben wij de routeplanner Routemax gebouwd. Gemeenten en vervoerders die het leerlingenvervoer met elkaar afrekenen op basis van (een van de vele varianten van) reistijd of reisafstand kunnen met Routemax heel eenvoudig routes doorrekenen en facturen maken.

U kunt in Routemax bijvoorbeeld een lijst met routes importeren. Routemax.nl zal deze lijst dan in enkele seconden aanvullen met de reistijden en afstanden die bij die routes horen. Desgewenst voegt Routemax direct de tarieven die volgens het vervoerscontract in rekening gebracht mogen worden toe. Wanneer meerdere gemeenten deelnemen in het vervoerscontract, verdeelt Routemax direct de kosten van het vervoer over de verschillende gemeenten.

Door de koppeling met het Dashboard Leerlingenvervoer geeft Routemax.nl ook direct foutmeldingen wanneer een vervoerder bijvoorbeeld een bestemming in de factuur opneemt die niet in het vervoer hoort of een leerling die wegens ziekte niet vervoerd hoefde te worden.
Op deze manier kan de vervoerder heel snel en gemakkelijk kloppende facturen opstellen die de gemeente vervolgens in het Dashboard Leerlingenvervoer binnen een minuut controleert.

Met Routemax.nl produceert u dus heel snel kloppende facturen en voorkomt u discussies en lange betaaltermijnen. In Routemax.nl zijn standaard de volgende functies opgenomen:

Uitrekenen van ritten: Berekenen van de afstand/reistijd tussen punt A en B aan de hand van een Excellijst. U importeert een lijst met ritten (ritnummer – punt A – punt B) en u krijgt van Routemax.nl een Excelbestand terug waarin naast de genoemde punten de reistijden en reisafstanden zijn gegeven.
Uitrekenen van Routes: Berekenen van de afstand/reistijd van een route met meerdere tussenpunten. Werkt hetzelfde als bij het berekenen van ritten.
Maken van facturen: Op basis van een lijst routegegevens waarin is aangegeven welke route er gereden is, welk voertuig hiervoor is ingezet, hoe vaak de rit is gereden etc. , stelt Routemax.nl op basis van de contractgegevens uit het Dashboard Leerlingenvervoer een kloppende en overzichtelijke factuur samen. Uiteraard staan de berekende afstanden en reistijden overzichtelijk en transparant in de factuur die Routemax.nl produceert.

Uiteraard is het mogelijk om Routemax.nl zo in te stellen dat Routemax.nl naadloos aansluit op uw eigen IT-omgeving. Verschillende vervoerders zijn al aangesloten op Routemax.nl. Over de mogelijkheden willen wij u graag persoonlijk informeren. Neem daarvoor contact met ons op via info@12-21.nl of via het contactformulier.

Voor het berekenen van de reistijden en afstanden maakt Routemax gebruik van het digitale kaartmateriaal van Andes/Falkplan. Koppeling met Easy Travel is optioneel beschikbaar.